Katarzyna Banaszak – logopeda i pedagog. Wizyty w ramach świadczeń NFZ:

  • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
    Poradnia logopedyczna w Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego,
    Poznań, ul. Sporna 16
  • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu NZOZ
    Poznań, al. Solidarności 36

Kontakt bezpośredni