Ostatnie konferencje i szkolenia

 • 2016 – Poznań – IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Słuch Noworodka. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce.
  Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – prof. Witold Szyfter
 • 2016 – Poznań – Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna
 • 2016 -Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa z zakresu diagnozy i terapii jąkania.
  Organizatorzy: Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytet Warszawski – m.in. dr Katarzyna Węsierska, dr Krzysztof Szamburski
 • 2015 – Warszawa – Słuchowo-językowe funkcjonowanie dziecka na tle wymagań edukacyjnych. Usprawnianie dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy – Aleksandra Stojak, Aleksandra Kaczyńska
 • 2015 – Kajetany – VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Słucham, więc potrafię: Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego.
  Organizatorzy: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – prof. Henryk Skarżyński
 • 2015 – Warszawa – Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną)
 • 2015 – Warszawa – Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii – Renata Borowiecka
 • 2015 – Warszawa –  Afazja – postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne – Marlena Puchowska
 • 2015 – Łódź – Opóźniony rozwój mowy – Ewa Małachowska
 • 2015 – Warszawa – Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych. Funkcje kory mózgowej. Odczytywanie dokumentacji medycznej pacjenta – neuroobrazowanie w klinicznej diagnozie logopedycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej – Zofia Twardochleb
 • 2015 – Warszawa – Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży:
  – Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii – E. Jeżewska-Krasnodębska
  – Terapia jąkania – Łukasz Kowalczyk
  – Interwencja logopedyczna w opóźnionym rozwoju mowy – Ewa Małachowska
  – Techniki wspomagające terapię logopedyczną – Jarosław Krasnodębski