Ważniejsze konferencje i szkolenia

 • Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej
 • Ankyloglosja. Diagnoza i terapia logopedyczna przed i po zabiegu
 • Diagnoza i terapia rynolalii
 • Wady zgryzu a praktyka logopedyczna
 • Logorytmika bez tajemnic czyli praktyczny trening wykorzystania muzyki, piosenek ortofonicznych i zabaw logorytmicznych w stymulacji mowy, analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, koncentracji oraz percepcji słuchowej u dzieci
 • Zastosowanie testu PTZ-D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego.
  Interdyscyplinarna Konferencja Szkoleniowa.
  Organizatorzy: Fundacja Bonum Commune oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego Bądź Sobą
 • Słuch Noworodka. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce.
  IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa.
  Organizatorzy: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – prof. Witold Szyfter
 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna
 • Diagnoza i terapia jąkania.
  Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa.
  Organizatorzy: Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytet Warszawski – m.in. dr Katarzyna Węsierska, dr Krzysztof Szamburski
 • Słuchowo-językowe funkcjonowanie dziecka na tle wymagań edukacyjnych. Usprawnianie dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy (Aleksandra Stojak, Aleksandra Kaczyńska)
 •  Słucham, więc potrafię: Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego.
  VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
  Organizatorzy: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – prof. Henryk Skarżyński
 • Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną)
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii (Renata Borowiecka)
 • Afazja – postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne (Marlena Puchowska)
 • Opóźniony rozwój mowy (Ewa Małachowska)
 • Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych. Funkcje kory mózgowej. Odczytywanie dokumentacji medycznej pacjenta – neuroobrazowanie w klinicznej diagnozie logopedycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej (Zofia Twardochleb)
 • Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży:
  Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii (E. Jeżewska-Krasnodębska)
  Terapia jąkania (Łukasz Kowalczyk)
  Interwencja logopedyczna w opóźnionym rozwoju mowy (Ewa Małachowska)
  Techniki wspomagające terapię logopedyczną (Jarosław Krasnodębski)